Фабрика

Радионица ткања
Цуттинг Роом

Радионица ткања

Цуттинг Роом

Севинг Ареа
Соба за паковање

Севинг Ареа

Соба за паковање

Складиште
Радионица

Складиште

Радионица